Achiever's Board Of Advisors

Board Of Advisors

P M Mahadeva Prakash
Media Advisor Of Karnataka Chief Minister B S Yadiyurappa

Dr.ManuKumar Goravale G N
Lecturer & Personality Development Officer

Mandya

Kannika
MSc,BEd,MPhil,MA(kannada),
MA(sociology) PGDSE

Senior Navodaya Coucher

Naveen
Senior Press Reporter

Vijaya Karnataka

Mr. Puttaswamy
Retd. Principal, Shanthi College

Malavalli

Manju B.P
Police Sub Inspector

Chikkballapura Rural Police Station.

Dr. Rajinikanth B T
Sr. Asst Professor,

Pandavapura

Dr. Sudhakar Hosahalli,
Regional Director,

KSOU, Davanagere

Dr. Lokesh M G
General Surgery,

Mandya

Mr. K H Venkatesh
Shri Venkateshwara Group,

Malvalli

Mr. Puttaswamy H
Sr. Lecturer In History

Mandya

Mrs. Anupuma,
National Youth Awardee and Social Worker,

Mandya